Is uw interesse gewekt en wilt u ons boeken? 

Dan is het handig om vooraf te weten dat wij optredens verzorgen variërend van 3 minuten tot 2 uur. En om u een indicatie te geven van de kosten: U kunt al een optreden bij ons boeken vanaf 150 Euro exclusief BTW.

Het beste kunt u contact met ons opnemen om uw ideeën voor te leggen, dan kunnen wij een programmavoorstel doen. 

Hieronder vindt u onze voorwaarden:

Boekingsvoorwaarden

. Posted in Algemeen

 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze overeenkomst berust bij het bestuur van de Delftse Stichting theatergroep RADOST, hierna te noemen RADOST. 
 • Het programma voor een optreden wordt door RADOST vastgesteld. Desgevraagd kan de opdrachtgever bij het vaststellen van het programma worden betrokken.
 • De opdrachtgever dient te zorgen voor een podium of dansruimte van ongeveer 10 x 8 meter. Het verdient aanbeveling het publiek voor de dansruimte plaats te laten nemen.
 • In de nabijheid van het podium dient een kleedruimte te zijn voor minimaal 18 personen, het liefst voorzien van een wasbak met spiegel. Indien geen vaste spiegel aanwezig is, dient er voor minimaal één losse passpiegel gezorgd te worden.
 • Op of in de directe nabijheid (niet verder dan 3 mtr) van de dansvloer dient een stopcontact met randaarde (220 volt) aanwezig te zijn.
 • De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er na het optreden een consumptie (frisdrank en/of koffie) voor de dansers beschikbaar is. 
 • Vervoer van medewerkers, kleding, rekwisieten en (eventueel) een geluidsinstallatie van en naar de plaats van optreden wordt door RADOST verzorgd tenzij anders is afgesproken.
 • Vervoerskosten worden apart in deze overeenkomst vermeld.
 • De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er in de direkte omgeving van de plaats van optreden parkeergelegenheid is voor minimaal 5 personenauto’s.
 • De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat bij buitenoptredens de weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de kostuums,de apparatuur en rekwisieten.
 • Indien door overmacht of anderszins door de opdrachtgever een optreden minder dan 10 dagen voor de afgesproken datum wordt afgelast, zal de opdrachtgever te allen tijde gehouden zijn aan RADOST een schadevergoeding ter grootte van 50% van het overeengekomen bedrag voor het optreden en het volledige bedrag aan reiskosten te betalen.
 • Indien aan de voorwaarden zoals omschreven in de punten 2 t/m 9 zonder voorafgaand overleg met de leiding van de theatergroep niet is voldaan, behoudt de leiding zich het recht voor om alsnog ter plaatse te bepalen of het optreden door kan gaan en zal de opdrachtgever bij afgelasten onzerzijds te allen tijde een schadevergoeding als omschreven in artikel 10. dienen te betalen. 
 • Betalingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, op de girorekening van de stichting gestort te worden. Direkt na het optreden zal hiervoor een rekening worden aangeboden.