Donateurschap

. Posted in Algemeen

U kunt ons door middel van een donateursbijdrage ondersteunen.

  • Vriend’ van de theatergroep. Donatie vanaf € 20,00.
    Hiervoor krijgt u de nieuwsbrieven en bent u bent welkom op de donateursdag met 2 personen.
  • Donateur’ van de theatergroep. Donatie vanaf € 35,00.
    Hiervoor krijgt u de nieuwsbrieven, de uitnodiging voor de donateursdag (met 2 personen) en twee kaartjes met korting voor ons optreden in het theater.
  • Sponsor’ van de theatergroep. Donatie vanaf € 100,00.
    Hiervoor krijgt u naast de nieuwsbrieven en de uitnodiging voor de donateursdag ook twee vrijkaartjes voor ons optreden in het theater.

Uiteraard blijft het mogelijk om een kleiner bedrag te doneren, we vragen dan wel een kleine bijdrage (enkele euro’s) als u onze donateursdag wilt bezoeken.
U kunt uw donateursbijdrage overmaken op rekening:
NL33 INGB 0000 0588 87 van Stichting Theatergroep Radost, Delft.
We verzoeken u hierbij ‘Vriend’, ‘Donateur’ of ‘Sponsor’ te vermelden.
Hartelijk bedankt voor uw ondersteuning.